Privacy verklaring

Imkerij-JMB

gevestigd aan :

Veldstraat 27
3700 Tongeren
Belgie,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Jurgen Bouveroux
https://www.imkerij-jmb.be
info@imkerij-jmb.be
Veldstraat 27
3700 Tongeren
Belgie
+32 475 55 35 08

Jurgen Bouveroux is de Functionaris Gegevensbescherming van Imkerij-JMB.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Imkerij-JMB verwerkt een beperkt aantal persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wanneer u de contactpagina invult houden we volgende persoonsgegevens van u bij :
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– De vraag die u stelt
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

De persoonsgegevens hebben enkel tot doel om een commercieel voorstel aan te bieden voor een aanpassing om aanmaak van een nieuwe website.  Info over de retentieperiode van de gegevens vindt u hieronder.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@imkerij-jmb.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Imkerij-JMB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Imkerij-JMB analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Imkerij-JMB neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Imkerij-JMB) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Imkerij-JMB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Info aanvragen via contactpagina > gegevens worden 2 maanden bijgehouden na de aanvraag > na 1 maand vervalt de gemaakte offerte en heeft het geen zin meer om deze gegevens bij te houden

klanten die een website hebben > bovenstaande gegevens worden bijgehouden zolang de klant een website heeft bij Imkerij-JMB >  Na opzeg van de website worden de gegevens 2 maanden na afsluiten van de website verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Imkerij-JMB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Imkerij-JMB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Imkerij-JMB gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Imkerij-JMB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@imkerij-jmb.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorkant (kant waar uw foto staat) van uw identiteitskaart in .jpg, .png of .pdf formaat met het verzoek mee te sturen.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.  De kopie van van identiteitskaart wordt uiteraard niet bijgehouden.

Imkerij-JMB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacycommisie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Imkerij-JMB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@imkerij-jmb.be.

Jurgen Bouveroux
zaakvoerder